menu
Normální písmo | Větší písmo

Certifikát kvality a bezpečí

Vážení,
Královéhradecký kraj obhájil certifikaci dle ČSN EN ISO 50001 hospodaření s energií pro vybrané organizace. Na konci roku 2020 probíhal v organizacích Královéhradeckého kraje druhý ověřovací audit systému hospodaření s energií. Auditoři prověřovali funkčnost a efektivitu systému.

Závěrem auditu je prodloužení platnosti certifikátu i pro naší LDN HK na další rok 2021.

Auditoři certifikovali podle aktualizované normy ISO50001:2019.

Certifikát kvality a bezpečíLDN HK byla dne 12. 12. 2019 reakreditována a tím opět splnila oprávnění k získání Certifikátu kvality a bezpečí PDF v poskytování zdravotních služeb. Certifikát je potvrzením skutečnosti a uznáním, že v naší léčebně jsou i nadále vytvořeny podmínky pro poskytování kvalitní a bezpečné péče.

Certifikát kvality a bezpečíLDN HK splnila všechny standardy a dne 6.12.2016 získala prestižní Certifikát kvality a bezpečí PDF v poskytování zdravotních služeb. Certifikát je potvrzením skutečnosti a uznáním, že v naší léčebně jsou vytvořeny podmínky pro poskytování kvalitní a bezpečné péče.

Certifikát kvality a bezpečí