Odesláním příspěvku souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů správcem osobních údajů společností Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové, Pospíšilova 351, 500 03, Hradec Králové, IČ: 00180092

Jedná se o kontaktní a identifikační údaje, které jste uvedli vyplnění tohoto příspěvku. Tyto údaje budou uvedeny u vašeho příspěvku, který bude umístěn na www stránkách správce osobních údajů www.ldnhk.cz.

Správce osobních údajů si vyhrazuje v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) případné příspěvky nezveřejnit, a to zejména v případě, že uvedený příspěvek svým charakterem uvádí nepovolené sdělení, osobní údaje nebo narušuje nepřiměřeně oprávněné zájmy pacientů nebo zaměstnanců LDN.

Zpracování osobních údajů je provedeno dle Obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Po odeslání informace budete informováni o provedení přijetí příspěvků, právech, možnosti o odvolání.