Aktuální informace

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

VÁŽENÍ PACIENTI A NÁVŠTĚVNÍCI LDN HK

Od poloviny června probíhají stavební práce. Spočívají v obnově obvodového pláště budovy a dále bude následovat výměna všech špaletových oken a podlahových krytin v některých částech budovy.

Stavební práce probíhají a budou probíhat za běžného provozu a vyžadují a budou vyžadovat značnou dávku trpělivosti a pochopení. Je samozřejmé, že výměny oken budou probíhat na pokojích bez přítomnosti pacientů tzv. cirkulačním způsobem s jejich možnými přesuny do jiných zdravotnických nebo sociálních zařízení vždy po dohodách s nimi a rodinnými příslušníky.

O všech organizačních změnách budete vždy včas informování!

11.8.2020

vedení LDN HK

Přidáno/Upraveno: 12.08.2020, 13:17 hod.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV v LDN HK

Vážení návštěvníci léčebny a příbuzní pacientů,

vzhledem k aktuálně se zhoršující epidemiologické situaci a zvýšenému výskytu nákazy COVID-19 SARS 2 v Hradci Králové a v jeho blízkém okolí, zvláště v domovech pro seniory, vyhlašuji z rozhodnutí ředitele LDN HK do odvolání zákaz návštěv všech pacientů léčebny.

Poslední den povolených návštěv je 29.7.2020 a zákaz návštěv platí od soboty 1.8.2020.

Kontakt s Vašimi blízkými je samozřejmě možný telefonicky i s využitím informací od ošetřujícího personálu léčebny na známých telefonních číslech.

Další informace prosím sledujte v denním tisku nebo na webových stránkách léčebny.

MUDr. Radim Faltus

ředitel LDN HK

V Hradci Králové dne 29.7.2020

Přidáno/Upraveno: 29.07.2020, 19:46 hod.

PODĚKOVÁNÍ...

studentu LF HK Vadimu Kablukovi za výrobu štítů pro naší léčebnu v době nouzového stavu,

firmě eBIOneta Jaroměř za dar 200 ks roušek s filtrem FFP2 v době nouzového stavu,

zastupitelům hnutí ANO za poskytnutí finančního daru ve výši 67tis., které byly použity na nákup OOPP a dezinfekčních prostředků v době nouzového stavu,

studentům Vratislavu Sedlákovi, Janu Grünseisenu, Josefu Janušovi a jejich přátelům za uspořádání charitativní akce promítání filmu "Narušitel", které bylo realizováno v areálu letiště HK. Výtěžek 20tis. byl použit na nákup zdravotnických pomůcek pro pacienty léčebny,

drogérii TETA s.r.o za poukázky našim zdravotním sestrám,

Sboru dobrovolných hasičů Libišany za výrobu a předání obličejových štítů,

ZOO Praha za vstupenky v hodnotě 1,--kč našim zaměstnancům,

Přidáno/Upraveno: 25.06.2020, 11:11 hod.

Reakreditace LDN HK

LDN HK byla dne 12. 12. 2019 reakreditována a tím opět splnila oprávnění k získání Certifikátu kvality a bezpečí. Více informací zde.

Přidáno/Upraveno: 06.01.2020, 19:20 hod.

Ocenění ředitele LDN Hradec Králové

Ředitel LDN Hradec Králové MUDr. Radim Faltus získal ocenění v podobě pamětní medaile za rozvoj a propagaci kraje. Pamětní medaile byly předány osobnostem regionu u příležitosti státního svátku dne 8.5.2019 hejtmanem Královéhradeckého kraje.

Ředitel léčebny dodává: „ … ocenění je nutné vnímat nejen jako osobnostní ohodnocení, ale současně jako významné poděkování všem bývalým i současným zaměstnancům léčebny vykonávajícím náročnou činnost v oboru následné péče pro občany Hradce Králové i celého regionu."

Přílohy: Ředitel LDN HK, MUDr. Radim Faltus, Pamětní medaile

Přidáno/Upraveno: 04.06.2019, 05:55 hod.