Nahoru
Větší velikost písma Normální velikost písma

menu

Charakteristika a historie léčebny

LDN - Hradec Králové

LDN Hradec Králové je příspěvková organizace KÚ Královéhradeckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Profiluje se jako nestatní zdravotnické zařízení poskytující následnou péči dle zak. č. 372/2011 Sb.  a souvisejících vyhlášek 92 a 99/2012 Sb. Hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní činností ze zdravotního pojištění, finančními prostředky z rozpočtu zřizovatele a dary fyzických a právnických osob.

Do sítě  zdravotnických zařízení se začlenila přestavbou staré budovy na Pospíšilově třídě, do té doby sloužící pro potřeby ZDŠ. Rekonstrukce byla ukončena kolaudací 27.2.1984 s následným zařazením do podoby zdravotnického zařízení OÚNZ HK. Mezi roky 1991-2003 byla vymezena jako příspěvková organizace OKÚ v Hradci Králové a od roku 2004 je zřizována KÚ Královéhradeckého kraje. Samosprávní a obchodní činnosti jsou zajišťovány Zdravotnickým holdingem a.s.

Personálně zajišťuje provoz a péči 92 zaměstnanců. Zdravotníků je 66, pracovníků HTS a dělníků je 26 (podrobnější personální členění je rozvedeno v dalších odkazech).

Léčebna je trvale se rozvíjejícím zdravotnickým zařízením a neoddělitelnou součástí sítě zdravotnictví města i kraje.

Již v rámci rekonstrukce byla vybavena 2 garážemi, jež jsou využívána vozidly Ford-Tranzit a sanitním vozem Volkswagen-transporter, dále márnicí, osobním i nákladním výtahem, jenž současně slouží jako výtah evakuační, únikovými schodišti a plně bezbariérovým přístupem a provozem. Koncem devadesátých let jsou do všech pokojů zakoupena nová nemocniční lůžka, jídelní a noční stolky a je zavedena moderní signalizace k lůžkům pacientů. V suterénních prostorách je zřízena nová prádelna a archiv. Začátkem 20. století je zmodernizována kuchyně a vybudována moderní tabletovací linka pro servírování jídel. V celé léčebně jsou rekonstruována sociální zařízení s koupelnami a je zavedena požární signalizace napojená LDN - Hradec Králové na centrální hasičský pult města. Dále jsou vyměněny prakticky všechny dveře za automatické a je pořízen vlastní agregát zajišťující potřebný provoz při déle trvajících výpadcích elektrické energie. V současně době vyměňujeme všechna světla u lůžek pacientů, osadili jsme nemocniční pokoje LCD televizory na otočných držácích a ve všech místnostech pokládáme novou podlahovou krytinu. Úpravy provádíme průběžně z vlastních zdrojů a za laskavého přispění zřizovatele.

K areálu léčebny patří i rozsáhlá zahrada, kterou postupně upravujeme do parkové podoby a parkoviště pro osobní automobily zaměstnanců.