Nahoru
Větší velikost písma Normální velikost písma

menu

Stížnosti

Našim cílem je poskytovat kvalitní zdravotnickou péči. Přestože usilujeme o co nejlepší výsledek při poskytování zdravotní péče, může v průběhu pobytu v naší léčebně vzniknout odlišný názor na odborný postup nebo jednání zdravotnického personálu mezi léčebnou a pacientem, jeho blízkými, popř. zákonnými zástupci pacienta, proto máme v naší léčebně stanoven jednotný postup pro přijímání stížností a pochval.

Postup

Stížnost může podat:

  • pacient
  • zákonný zástupce pacienta
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  • osoba zmocněná pacientem

Forma stížnosti:

  • písemně – na adresu Léčebna pro dlouhodobě nemocné, Pospíšilova 351, Hradec Králové 500 03; e-mailem; do datové schránky
  • ústně – u vedoucího pracoviště (event. jeho zástupce), vůči kterému stížnost směřuje, o stížnosti je sepsán záznam a předán k řešení řediteli LDN HK
  • přímo zde, níže ve formuláři

Termín pro vyřízení stížnosti:

Dle § 93 odst. 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Způsob vyřízení stížnosti:

O vyřízení stížnosti je stěžovateli podána písemná zpráva, a to na jim uvedenou adresu.

Odesláním příspěvku souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů správcem osobních údajů společností Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové, Pospíšilova 351, 500 03, Hradec Králové, IČ: 00180092

Jedná se o kontaktní a identifikační údaje, které jste uvedli při vyplnění tohoto příspěvku. Tyto údaje budou uvedeny u vašeho příspěvku, který bude umístěn na www stránkách správce osobních údajů www.ldnhk.cz.

Správce osobních údajů si vyhrazuje v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) případné příspěvky nezveřejnit, a to zejména v případě, že uvedený příspěvek svým charakterem uvádí nepovolené sdělení, osobní údaje nebo narušuje nepřiměřeně oprávněné zájmy pacientů nebo zaměstnanců LDN.

Zpracování osobních údajů je provedeno dle Obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Po odeslání informace budete informováni o provedení přijetí příspěvků, právech, možnosti o odvolání.

     

Formulář pro podání stížnosti

 
 
 
 
Zásady zpracování osobních údajů: 

Předchozí: Pochvaly a poděkování

Další: Fotogalerie